Gratis Befaring | Ring oss for en avtale 55 20 25 47 | Døgnservice 908 85 531

Valg av glass

Tradisjonelt sett har glassets viktigste funksjon vært å slippe inn dagslys, gi fri utsikt og beskytte mot vær og vind. De siste års tekniske utvikling av glassets egenskaper har vært formidabel, og i dag kan funksjonsglass hjelpe deg til effektiv energikontroll, brannvern, lyddemping, soldemping, personsikkerhet, objektsikring og til og med selvrensende glass finnes. Flere av disse egenskapene kan kombineres for å oppnå flere fordeler samtidig.

En glasskonstruksjon består oftest av 2 eller 3 lag med glass.
Tradisjonelt sett har 2 lags glass vært dominerende i Norge, men ønsket om glass med bedre ytelser eller flere funksjoner, gjør at kravene til produsentene blir større og større.

Energiglass

Stadig strengere krav til å holde på varmen i et bygg har ført til stadig bedre glass beregnet for å redusere varmetap (energitap), såkalte energiglass.

Energiglass er glass belagt med en tynn, usynlig metallfilm som slipper solvarme inn og reduserer utslipp av romvarme.

Andre viktige faktorer for å skape et godt energiglass er avstand mellom glasslagene, og om hulrommet mellom glasslagene fylles med luft eller gass.
Måleenheten for varmetap (energitap) er U verdi.

Lyddempende glass

Med lyddempende glass er det demping av trafikkstøy vi tenker på.
Støy er et voksende miljøproblem, fremfor alt langs sterkt trafikkerte gater, og veier med tung trafikk.

Med bruk av tykkere glass, ulike tykkelser på glassene, større avstand mellom glassene, samt laminering av glassene, kan hele glasskonstruksjonens lyddempende egenskaper forbedres.

Last ned oversikten under, og se noen av alternativene/mulighetene du har på våre vinduer.

Laste ned