Gratis Befaring | Ring oss for en avtale 55 20 25 47 | Døgnservice 908 85 531

Historiske vinduer

Vi kopierer og produserer vinduer og dører på spesialbestilling.
Viser til kravene til byantikvaren.

Byantikvarens momentliste for gode vindus og dør kopier

De nye yttervinduene og dørene skal samsvare med de opprinnelige på følgene punkter:

 • Rammeinndeilng (krysspost, T-post, osv.)
 • Slagretning og hengsling
 • Proporsjoner og dimensjoner:karmer,poster, rammer og sprosser
 • Plassering i vegglivet
 • Innfesting i vegg (innpussing i munn`egg, riktige lister mv.)
 • Materialbruk (treverk må ikke byttes ut med aluminium eller plast)
 • Montering av glass med kittfals (ikke glasslister av tre eller aluminium)
 • Eventuell overfals mot midtposter og karmer (falsk overfals mot bunnkarm kan være aktuelt)
 • Ingen/liten spalte mellom bunnramme og bunnkarm
 • Hengsler og beslag
 • Fargesetting (hengsler, beslag og kittfals males som resten av produktet)

Dessuten er det ønskelig med:

 • Riktige profiler: utvendige karmer, poster, rammer, sprosser og gerikter
 • Riktig glasstype