Gratis Befaring | Ring oss for en avtale 55 20 25 47 | Døgnservice 908 85 531

Energispare glass

Minsk utgifter ved bruk av energispareglass.

Med en økende bevissthet i forhold til miljø, blir det nå lagt mer vekt på sparing av energi og ulike måter å hindre sløsing av energi i både boliger og komersielle bygg. Det har nå blitt innført nye miniumskrav de siste årene. Varmetap blir definert i termisk transmisjon eller U-verdi. Ved å bruke lav U-verdi vil du kunne få bedre varmeisolering samtidig som du sparer både penger og får bedre inneklima.

Egenskaper og fordeler

  • Høyt lysinslipp og energibesparing
  • Gir et komfortabelt innemiljø samtidig som du reduserer varmetap
  • Unngå kulderas fra vinduer
  • Reduserer innvendig kondens. Det innerste glasset har en høyere overflatetemperatur enn det ytre.
  • Minsker behovet for oppvarming

Enova anbefaler trelags lavenergivinduer med U-verdi 1,0 eller lavere. U-verdien (W/m2K) angir hvor god varmeisolasjonen er. Jo lavere U-verdi dess bedre varmeisolasjon. For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10kWh per m2 vindusareal.

Tabellen viser hvilke krav boligen er bygget etter. Vi minner om at byggeforskriftene angir et miniumskrav – Enova anbefaler ytterlige isoleringsevne.

Referansetilstand U-verdi vindu
Nye foreskrifter 2007 1,2
Byggforskriftene 1997 1,6
Byggforskriftene 1987 2,4
Byggforskriftene 60/70-årene 2,6
Byggforskriftene 40-årene 2,8

I en overgangsperiode frem til 1.8.2009 gjaldt 1997- og 2007- kravene side om side. Tabellen viser hvilke krav Byggforskriftene har stilt til U-verdi. Hvis du vet byggeåret for din bolig, kan du finne sannsynlig U-verdi til vinduene i din bolig.